O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Ogłoszenia

z dn. 2017-07-14 dot.: 
1/ Świadczenie usług medycznych w Oddziale Chirurgii Plastycznej 2/ Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I i II w Oddziale Chirurgii Plastycznej

 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2013 r. poz. 217 z późń. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju ul. Jana Pawła II 2 
Ogłasza że w ramach ogłoszenia o konkursie
w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1/ Świadczenie usług medycznych w Oddziale Chirurgii Plastycznej

2/ Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I i II w Oddziale Chirurgii Plastycznej

wprowadza się zmiany w treści pkt. II.

1. Treść ogłoszenia

 

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku