O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Ogłoszenia

z dn. 2017-09-11:
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018

Rada Nadzorcza Specjalistycznego Centrum Medycznego S.a. z siedzibą w Polanicy-Zdroju

zaprasza firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2..

Do pobrania:

1. Ogłoszenie

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku