O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Ogłoszenia

z dn. 2017-03-27:
Wycena nieruchomości (sporządzenie operatu szacunkowego).

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju ul. Jana Pawła II 2
ogłasza postępowanie w celu naboru ofert na dokonanie wyceny (sporządzenie operatu szcunkowego) nieruchomosci , przez rzeczoznawcę majątkowego: 

1. Wyszczególnionych w ogłoszeniu lokali kompleksu szpitalnego w Polanicy -Zdroju przy ul. Jana Pawła II 2 - Działka Nr 407 obręb Stary Zdrój. W skład kompleksu wchodzą budynki szpitala: A1, A2, A3, B, C, D, E, F o pow. uż. 27396,55 m2.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Projekt umowy

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.