O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Ogłoszenia

20180907 - Świadczenie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zespole Chirurgii Jednego Dnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

z dn. 2018-09-07:

1. Świadczenie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. Świadczenie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy zabiegach planowych realizowanych po godz. 15:00
3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej Typu I w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4. Świadczenie usług lekarskich w Zespole Chirurgii Jednego Dnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku