O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Ogłoszenia

20181221 - Świadczenie usług lekarskich w Zespole Chirurgii Jednego dnia w zakresie okulistyki, ginekologii, chirurgi plastycznej (DOP.1101.24.2018)

z dn. 2018-12-21:

Zespół Chirurgii Jednego Dnia:

1. Świadczenie usług lekarskich w zakresie okulistyki.

2. Świadczenie usług lekarskich w zakresie ginekologii.

3. Świadczenie usług lekarskich w zakresie chirurgii plastycznej.

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku