O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Ogłoszenia

z dn. 2019-04-19:

1. Sprawowanie kierownictwa w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w powiązaniu ze świadczeniem usług lekarskich w oddziale.

2. Świadczenie usług lekarskich w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju ul. Jana Pawła II 2 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2018 r. poz. 160 z późń. zm.)

Ogłasza konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Sprawowanie kierownictwa w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w powiązaniu ze świadczeniem usług lekarskich w oddziale.

2. Świadczenie usług lekarskich w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

 

 Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie

 

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.