O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Ogłoszenia

z dn. 2019-07-10:
Oferta pracy - Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

Do pobrania:

 1. Oferta pracy

Pozostałe dokumenty niezbędne przy składaniu oferty pracy przez osobę ubiegające się o zatrudnienie tj.:

- Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- Oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- Kwestionariusz kandydata
- Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zwana dalej RODO)

 dostępne są w sekcji "STANDARDOWE DOKUMENTY DOTYCZĄCE POSTĘPOWAŃ KONKURSOWYCH, OFERT PRACY" widocznej po prawej stronie ekranu.

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.