O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

O. Kardiologiczny

Informacje ogólne

Oddział Kardiologiczny SCM w Polanicy powstał w czerwcu 2017 roku w miejsce Oddziału Kardiologicznego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca i kontynuuje jego rolę jako centrum kardiologiczne dla Kotliny Kłodzkiej i dalszych okolic. Oddział posiada 21 łóżek, w tym 6 w sali intensywnej opieki. W ramach Oddziału Pracownia Hemodynamiki pełni ciągły 24-godzinny dyżur zawałowy dniem i nocą dbając o drożność naczyń wieńcowych pacjentów. Siłą oddziału jest kilkunastu kardiologów, których pełna zapału praca wsparta życzliwą pomocą zespołu pielęgniarek daje nadzieję chorym na zachowanie zdrowia i życia.

Zespół lekarski

 • dr n. med. Wojciech Rubin - kierownik oddziału - specjalista chorób wewnętrznych oraz kardiologii
 • dr hab. n. med. Jarosław Zalewski - specjalista chorób wewnętrznych oraz kardiologii
 • dr n. med.  Paweł Szymkiewicz - specjalista kardiolog
 • lek. med. Nina Hadaś-Grzelka - specjalista chorób wewnętrznych oraz kardiologii
 • lek. med. Michał Leśnikowski - specjalista chorób wewnętrznych oraz kardiologii
 • lek. med. Agnieszka Wysokińska - specjalista chorób wewnętrznych oraz kardiologii
 • dr n. med. Rafał Kleczyk - specjalista chorób wewnętrznych oraz kardiologii
 • dr n. med. Katarzyna Piotrowska - specjalista chorób wewnętrznych oraz kardiologii
 • lek. med. Grzegorz Chorzempa - specjalista kardiolog
 • lek. med. Bernadetta Pasicka - specjalista chorób wewnętrznych oraz kardiologii
 • lek. med. Małgorzata Porębska - specjalista chorób wewnętrznych oraz kardiologii
 • lek. med. Grzegorz Hordyński - specjalista chorób wewnętrznych oraz kardiologii
 • lek. med. Agnieszka Wojdyła-Hordyńska - specjalista chorób wewnętrznych oraz kardiologii
 • dr n. med. Joanna Szykowska-Styczyrz - specjalista chorób wewnętrznych oraz kardiologii
 • dr n. med. Aleksandra Rojek - specjalista kardiolog
 • lek. med Paweł Błaszkiewicz- specjalista kardiolog

Zakres działalności oddziału

 • Leczenie ostrych stanów kardiologicznych: przede wszystkim zawał mięśnia serca, zaburzenia rytmu serca, zaostrzenie niewydolności serca.
 • Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne na naczyniach wieńcowych: koronarografia, angioplastyka wieńcowa, wspomagane badaniami FFR i IVUS.
 • Implantacja urządzeń: stymulator serca, kardiowerter-defibrylator, urządzenia resynchronizujące (CRTP i CRTD).
 • Planowa kardiowersja elektryczna.
 • Diagnostyka ultrasonograficzna układu krążenia, w tym USG przezprzełykowe, próba dobutaminowa.
 • Kompleksowa diagnostyka kardiologiczna.
 • Przy oddziale działa Poradnia Kardiologiczna, w tym Poradnia Kontroli Stymulatorów Serca.

 

Od 1 listopada 2017 r . Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy-Zdroju realizuje program Kompleksowej Opieki po Zawale (KOS-Zawał). W ramach tego programu każdy pacjent leczony z powodu zawału mięśnia sercowego w Oddziale Kardiologii tutejszego szpitala ma zapewnione nielimitowane finansowanie przez NFZ kolejnych zabiegów wieńcowych i implantacji urządzeń - w razie wskazań, rehabilitacji kardiologicznej we współpracującym ośrodku sanatoryjnym oraz rocznej ambulatoryjnej opieki w Poradni Kardiologicznej tutejszego Szpitala. 

Wszystkie te świadczenia dla pacjentów uczestniczących w programie są nielimitowane. Dzięki temu odpowiednie leczenie może być przeprowadzone we właściwym czasie, bez zbędnego oczekiwania w  kolejce na termin zabiegu lub wizyty.

 

W dn. 2.11.2018 w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Św. Jana Pawła II w Polanicy (SCM) został zainaugurowany program leczenia strukturalnych chorób serca – nieprawidłowych połączeń międzyprzedsionkowych.

Kardiolodzy inwazyjni zaobserwowali, że w ostatnich latach z powodu starzenia się społeczeństwa stopień zaawansowania choroby wieńcowej jest z roku na rok coraz wyższy. Nowoczesny sprzęt w który wyposażona jest nasza pracownia hemodynamiki wymaga również doskonalenia techniki poszerzania naczyń wieńcowych.

warsztaty pod okiem dr Mirosława Ferenca

Dlatego też 12 lutego 2019 w Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego obyły się praktyczne warsztaty pod okiem dr Mirosława Ferenca z Uniwersyteckiego Centrum Kardiologicznego Bad Krozingen we Freiburgu, który jest europejskim autorytetem w dziedzinie kardiologii inwazyjnej. Warsztaty poświęcone były właśnie metodom optymalnego leczenia złożonych, kompleksowych zwężeń, w tym w rozgałęzieniach naczyń wieńcowych (bifurkacjach). Wykonano łącznie cztery skomplikowane zabiegi w tym jeden udrożnienia przewlekle zamkniętego pnia lewej tętnicy wieńcowej u chorego, który przed laty przebył już zabieg kardiochirurgiczny pomostowania (by-passy) tętnic wieńcowych, więc leczenie drogą przezskórną było jedyną możliwością pomocy choremu.

Współpraca z dr Mirosławem Ferencem umożliwia wdrażanie najnowszych osiągnięć kardiologii inwazyjnej i leczenie naszych pacjentów na światowym poziomie.

 

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.