O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Różne

Pani  Barbarze Rutkowskiej

głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci
SIOSTRY

 Znicz

składają
Zarząd oraz Pracownicy
Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy - Zdroju

Szanowni Pacjenci!

 W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemicznym poradnia psychologiczna udziela świadczeń za pomocą systemów teleinformatycznych  (teleporady) .

Zainteresowanych pacjentów chcących skorzystać z pomocy psychologa prosimy o  kontakt Tel.: 571 324 752 lub 501 435 806

 Świadczenia realizowane są bez żadnych ograniczeń.

 Z teleporady mogą skorzystać pacjenci w ramach kontynuacji leczenia oraz pierwszorazowi.

 W celu realizacji świadczeń w poradni psychologicznej konieczne jest skierowanie/e- skierowanie, które można uzyskać  również w POZ działającym w naszym szpitalu.

nr tel.: 74 86 21 167 lub 571 324 739

Z głębokim żalem żegnamy

zmarłą 30.03.2020r.w Polanicy-Zdroju

MAŁGORZATĘ SUDA

wieloletniego pracownika Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju

Światowy Tydzień Jaskry

Ważny Komunikat

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

informuje, że
nie ma możliwości odmowy wykonania testów w kierunku koronawirusa jeśli jest wskazanie lekarskie tj. pacjent przejawia objawy niewydolności oddechowej, ma gorączkę, kaszel, duszność. Nie jest konieczne spełnienie żadnych dodatkowych kryteriów epidemiologicznych.

 
 
Światowy Tydzień Jaskry

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanym wirusem SARS-CoV-2,

informujemy,że dokumentacja medyczna będzie udostępniana wyłącznie na podstawie wniosków przysłanych pocztą lub elektronicznie na adres:

Jednocześnie informujemy, że wnioskowana dokumentacja medyczna będzie udostępniana również wyłącznie pocztą oraz w formie elektronicznej na wskazany e-mail

Dział statystyki i rozliczeń medycznych
tel: 74 86 21 140

Światowy Tydzień Jaskry

Drodzy Pacjenci,

Przypominamy, że uruchomiliśmy pełnopłatną Poradnię Neurologiczną, która oferuje diagnostykę chorób układu nerwowego, kompleksową opiekę oraz krótki czas oczekiwania na wizytę

W celu umówienia wizyty oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy przyjść osobiście do rejestracji do poradni pełnopłatnych (na parterze w głównym holu szpitala) lub zadzwonić pod numer:


74 86 21 259
poniedziałek 10:00-14:30
wtorek, środa, czwartek – 10:00-17:00
piątek – 10:00-16:00

Światowy Tydzień Jaskry

Ważny Komunikat

Informujemy, że ze względu na specyfikę świadczeń zdrowotnych udzielanych w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A w Polanicy-Zdrój pacjenci manifestujący objawy zachorowania „grypopodobne” i schorzeń grypopochodnych powinni się zgłaszać do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej celem udzielenia świadczenia zdrowotnego.

W sytuacji wystąpienia ww. objawów pacjenci powinni zgłosić konieczność zmiany terminu udzielenia świadczenia zarówno w zakresie odbycia planowej hospitalizacji, planowego badania diagnostycznego lub planowej porady specjalistycznej. Natomiast Szpitalny Oddział Ratunkowy SCM udziela świadczenia zdrowotne wynikające ze stanów nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Obecnie decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 43/2020 oraz Zarządzeniem Prezesa nr 39/2020 w szpitalu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin w związku ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób, konieczne jest więc ścisłe przestrzeganie określonych zasad udzielenia świadczeń zdrowotnych.

Światowy Tydzień Jaskry

Światowy Tydzień Jaskry
 
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Świętego Jana Pawła II S.A  oraz Polskie towarzystwo okulistyczne zaprasza pacjentów na czwartą edycję bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku jaskry, w ramach Światowego Tygodnia Jaskry, które odbędą się w dniach 8–14 marca 2020 roku na terenie całej Polski.
Jest to międzynarodowa inicjatywa lekarzy okulistów mająca na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat jaskry oraz zwiększenie jej wykrywalności we wczesnych stadiach zaawansowania.

Dlaczego warto?

Problem jaskry w Polsce może dotyczyć 800 tysięcy osób, przy czym tylko połowa została zdiagnozowana. W 90 proc. przypadków choroba przebiega bez widocznych dolegliwości i zachorować może każdy bez względu na wiek i płeć, a tylko wczesna diagnoza jaskry może pomóc ocalić wzrok. Dlatego tak ważne są regularne badania.
Każdy powinien przynajmniej raz w roku przejść pełne badanie okulistyczne, a osoby z grupy ryzyka nawet co 6 miesięcy.

Grupa ryzyka

Do podstawowych czynników ryzyka zachorowania na jaskrę zalicza się między innymi: wiek powyżej 40. roku życia, choroby kardiologiczne, obecność jaskry w rodzinie, zaburzenia krążenia obwodowego, życie w ciągłym stresie i bóle głowy. Niezależnie od głównych czynników profilaktyczne badanie w kierunku jaskry zalecane jest każdej osobie, która od roku nie była u okulisty. Wykrycie choroby we wczesnych stadiach zaawansowania jest bardzo ważne, ponieważ rozpoczęcie leczenia w odpowiednim czasie pozwala uniknąć całkowitej utraty widzenia.

Rejestrację na konkretny dzień i godzinę prosimy umawiać telefonicznie pod numerem 74 862 12 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00)

Więcej szczegółów pod adresem https://www.tydzienjaskry.pl/

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z  PÓŁNOCNYCH WŁOCH
(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 24.02.2020 r.


W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

    bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
    lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

    a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
    b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

    bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
    lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Nursing Now - 2020 rokiem Pielęgniarek i Położnych

5 lutego 2020r. Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało kampanię Nursing Now w Polsce, w której wzięli udział studenci pielęgniarstwa i położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz pracownicy przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego: dr hab. Anna Andruszkiewicz i dr Alicja Marzec.2020 rok został ogłoszony przez WHO we współpracy z Międzynarodową Radą Pielęgniarek i Międzynarodową Radą Położnych - Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki  i Położnej. Nursing Now to trzyletnia globalna kampania prowadzona we współpracy z Międzynarodową Radą Pielęgniarek i Światową Organizacją Zdrowia w ramach programu Burdett Trust for Nursing. Ma ona na celu poprawę jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie statusu i prestiżu zawodu pielęgniarki. Działalność Nursing Now koncentruje się na 5 głównych obszarach:

-Zagwarantowanie pielęgniarkom i położnym bardziej znaczącego głosu w kształtowaniu polityki zdrowotnej;
-Zachęcanie do większych inwestycji w personel pielęgniarski;
-Zachęcanie do delegowania większej liczby pielęgniarek na stanowiska kierownicze;
-Zachęcanie do badań, które pomagają ustalić, w jakich obszarach medycyny pielęgniarki i położne mogą mieć największy wpływ,
-Dzielenie się przykładami najlepszych praktyk pielęgniarskich i położniczych.

W czasie inauguracji kampanii Nursing Now studentki oraz studenci pielęgniarstwa i położnictwa przedstawili 20 marzeń dotyczących zawodu pielęgniarki i położnej. Wśród nich były m.in.: „Moim marzeniem jest zostanie specjalistką w dziedzinie, na którą się zdecyduję i być bardzo dobrą w swojej pracy", „Chciałbym, aby mężczyźni w pielęgniarstwie stali się normą, a nie wyjątkiem" oraz „Chciałabym, aby społeczeństwo widziało w pielęgniarkach i pielęgniarzach specjalistów, którzy znają się na tym co robią".

W uroczystości udział wzięli: Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Zofia Małas, przewodnicząca Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krystyna Ptok, prezes Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, prof. Ryszard Gellert, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, także przedstawiciele samorządów zawodowych lekarskiego, aptekarskiego, diagnostów laboratoryjnych, Rzecznika Praw Pacjenta, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, pielęgniarskich i położniczych towarzystw naukowych oraz Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, Fundacji Urszuli Jaworskiej, Stowarzyszenia Amazonek, naczelne pielęgniarki szpitali warszawskich, studenci uczelni kształcących na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. 

Żródło: Ministerstwo Zdrowia


Linki:

https://youtu.be/SVOHo_Q_ElE

https://pl-pl.facebook.com/135889759813803/videos/212723106612912/

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Polityka Cookies