O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Różne

Nowo powstała Poradnia Urologiczna oferuje komercyjnie następujący zakres usług:

1. Konsultacje urologiczne z zakresu poradnictwa osób dorosłych

2. Badanie USG układu moczowego i gruczołu krokowego

3. Specjalistyczne rozpoznawanie i leczenie przewlekłych schorzeń układu moczowego takich jak np. rozrost gruczołu krokowego, zakażenia układu moczowego i innych.

4. Poradnictwo w zakresie dalszego leczenia odpowiednich schorzeń wymagających interwencji zabiegowej, kierowanie na odpowiednie typy zabiegów, przygotowanie do zabiegów operacyjnych – kierowanie na wymagane badania obrazowe i laboratoryjne

5. Kontrole pozabiegowe

6. Okresowe wymiany cewników moczowych, przetok nadłonowych, przetok nerkowych.

7. Usuwanie szwów po zabiegach urologicznych

Cennik:

Konsultacja pierwszorazowa wraz z USG – 160 zł

Wizyty kontrolne – 120 zł

USG moszny – 100 zł

USG układu moczowego – 100 zł

Cewnikowanie pacjentów, wymiana cewników – 60 zł (dodatkowo do ceny wizyty)

Godziny pracy Poradni:

Poradnia przyjmuje pacjentów w trybie planowym, w soboty w godzinach 10:00 do 15:00.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja wizyty.

Lokalizacja Poradni:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św. Jana Pawła II S.A. Ul. Jana Pawła II 2; 57-320 Polanica Zdrój, budynek szpitala, II piętro.

W  Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II  od czerwca 2019 roku została wprowadzona kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał). Specjalistyczną opieką kardiologiczną zostało na dzień dzisiejszy objętych 7 osób.

Pacjenci  objęci są opieką lekarza kardiologa, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa i dietetyka. W ramach rehabilitacji dziennej kardiologicznej pacjenci dwa razy w tygodni (w poniedziałki i środy) przez  okres około trzech miesięcy mają treningi kardiologiczne na sali ćwiczeń, a także 3 porady psychologiczne oraz 2 spotkania z dietetykiem , a także 2 konsultacje dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia. W okresie 3 miesięcy cały czas pacjenci są monitorowani przez lekarza kardiologa.

W  miesiącu sierpniu ukończył całą rehabilitację nasz pierwszy pacjent, któremu bardzo dziękujemy za wytrwałości i GRATULUJEMY!

 

Szanowni Państwo

 

W trosce o bezpieczeństwo:

 

-Proszę o nie parkowanie samochodów na podjeździe oraz przy Wejściu Głównym do szpitala.

 

-W samochodach, które zostały zaparkowane na parkingu szpitalnym obowiązkowo powinien znajdować się numer telefonu do kierowcy pojazdu.

 

- Proszę o niepozostawianie bez opieki bagażu, rzeczy, urządzeń itp.

 

 

W RAZIE NIE STOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ SAMOCHÓD ZOSTANIE ODHOLOWANY NA KOSZT WŁAŚCICIELA POJAZDU!

Zapraszamy na Badania przesiewowe w kierunku jaskry i zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) dla pacjentów z Kotliny Kłodzkiej w wieku powyżej 50 lat. Termin: 21 września, godzina: 9.00 – 15.00.

 

W ramach badań przesiewowych u każdego pacjenta zostaną wykonane:

 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

 • pomiar grubości rogówki (pachymetria)

 • badanie OCT nerwu wzrokowego

 • badanie OCT plamki żółtej

 

Jaskra i zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) są chorobami, które mogą doprowadzić do znacznego upośledzenia widzenia, a nawet całkowitej i nieodwracalnej utraty wzroku. Choroby te najczęściej dotykają pacjentów po 45-50 roku życia. Wykrycie tych chorób we wczesnym etapie daje możliwość leczenia i pozwala zachować widzenie u większości pacjentów.

 

Zapraszamy mieszkańców Kotliny Kłodzkiej po 50 roku życia do kontaktu telefonicznego z Sekretariatem Oddziału Okulistycznego SCM im. Św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdroju celem ustalenia godziny badania. Badania odbędą się w Poradni Okulistycznej na I piętrze.

Telefon do sekretariatu 74 862 12 00

Prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

 

 

 

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia „Uśmiech Bociana” prowadzonej w ramach działalności SCM S.A. w Polanicy-Zdrój.

Odznaczenia zawodowe „ZŁOTY CZEPEK”

W dniu 9 maja 2019 roku Decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu wręczono odznaczenia zawodowe „ZŁOTY CZEPEK” Pielęgniarkom Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.:

Beacie Ślusarz

Lidii Niewiadomskiej

Izabeli Piwowar

Lilii Petertil

 

"DIAMENTOWY CZEPEK" otrzymała:

 Barbara Zielińska

 

Zarząd Spółki gratuluje otrzymanych odznaczeń i składa serdeczne podziękowania za trud codziennej pracy, cierpliwość, zaangażowanie, profesjonalizm, wysoką jakość świadczonych usług życząc dalszych sukcesów zawodowych. Dziękujemy także pracownikom, którzy otrzymywali odznaczenia w minionych latach.

Odznaczenia zawodowe „ZŁOTY CZEPEK”

W Warszawie i Polanicy-Zdroju trwa program pilotażowy e-skierowań.
Te dokumenty - zgodnie z planem informatyzacji ochrony zdrowia - za dwa lata staną się obowiązkowe w formie elektronicznej. Sprawdź, jakie wnioski płyną z pierwszych miesięcy pilotażu.

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło pilotaż elektronicznego skierowania. W niektórych placówkach w stolicy pacjenci mogą otrzymać e-skierowania na badania z zakresu medycyny sportowej i tomografii komputerowej. Natomiast w Polanicy Zdrój program będzie wdrażany w pełnym wymiarze w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II. Tamtejszy szpital jest już podłączony do platformy PI, co jest konieczne, aby realizować tego typu usługi.

- Do placówki w Polanicy-Zdroju w styczniu trafiło oprogramowanie i jest ono implementowane - mówi Michał Oleksy, project manager w Centrum Systemów informacyjnych Ochrony Zdrowia zajmujący się pilotażem e-skierowań. -Będzie tam testowany system e-skierowań w szerokim spektrum specjalności usług medycznych. W Warszawie pierwsze e-skierowania są już wystawiane, ale tylko w zakresie w medycyny sportowej i diagnostyki obrazowej. Nie mamy jeszcze jednak informacji zwrotnych, jak to działa i jakie są efekty. Nie jesteśmy jeszcze w stanie przetestować pełnego zakresu zlecanych usług. Będzie ich wiele rodzajów, a placówka w Polanicy-Zdroju ma te zaletę, że jest duża, zatrudnia wielu specjalistów i daje to dobre możliwości sprawdzenia systemu. Większość wystawionych skierowań może tam być realizowana na miejscu.

Każda placówka wdrażająca e-skierowanie i mająca oprogramowanie jakiegokolwiek dostawcy będzie je musiała zaktualizować i przyuczyć personel do jego obsługi. Nie różni się to od innych, często przecież przeprowadzanych aktualizacji systemu.

- Będziemy informować, jak podłączać się do platformy PI. Nie zostawimy szpitali samych z problemem - obiecuje Michał Oleksy. - Dla mniejszych placówek czy praktyk indywidualnych, bo w przypadku e-skierowania będziemy mieli do czynienia z bardzo dużą ich liczbą, przygotowujemy darmową aplikację. Będzie ona gotowa pod koniec pierwszego kwartału 2019 roku i można ją będzie tam zainstalować na posiadanym sprzęcie. Umożliwi wystawianie e-skierowań w podstawowym zakresie, bez konieczności zakupu oprogramowania. Oczywiście potrzebny będzie dostęp do Internetu.

Pilotaż potrwa w Polanicy-Zdroju i w Warszawie do września 2019 roku.

Ważną integrującą rolę odgrywają duże szpitale, gdyż placówki medyczne i prywatne gabinety łatwiej zaangażują się w pilotaż, jeśli będą wiedziały, że pacjenci będą mieli gdzie zrealizować e-skierowania.

E-skierowanie będzie wdrażane stopniowo. Zapisywanie się pacjentów do specjalisty nie będzie na razie zautomatyzowane, dlatego będą oni musieli dostać się do kolejki i poczekać na świadczenie.

Wystawione i cyfrowo podpisane przez lekarza skierowanie będzie weryfikowane, zapisane, a system wygeneruje dla niego numer PIN lub kod kreskowy. Pacjent otrzyma e-skierowanie w formie SMS-a lub e-maila. W wybranej przez siebie placówce medycznej poda dane dostępowe: PIN lub kod kreskowy i gdy system zweryfikuje dane, placówka zapisze pacjenta na wizytę. To pozwoli oznaczyć w systemie, że skierowanie jest w trakcie realizacji. Dzięki temu wyeliminowane będzie zapisywanie się do wielu miejsc świadczących wybraną usługę medyczną. Ma to zlikwidować sztuczne kolejki i zwiększyć dostępność do medycznych świadczeń specjalistycznych.

Zalety e-skierowania są oczywiste. Najważniejsze jest bezpieczeństwo: wystawienie e-skierowania w systemie zagwarantuje jego poprawność i zlikwiduje problem nieczytelności druków. Ryzyko pomyłek będzie bardzo małe. E-skierowanie nie zgubi się i nie zniszczy. Nie będzie konieczne dostarczenie go w ciągu 14 dni od wystawienia. Będzie ono „żyło" w systemie długo, po jakimś czasie wygaśnie, ale pacjent dostanie uprzedzające powiadomienie, np. SMS-em, czy mailem. Pacjent będzie mógł na odległość umówić się w placówce realizującej świadczenie. Zapisanie się do specjalisty nie zablokuje innym możliwości korzystania z porady. Będziemy zapisywać się do konkretnego lekarza, a nie do wielu na raz. Oczywiście taki zapis będzie odwracalny i jeśli ktoś zechce zmienić placówkę, będzie mógł to zrobić.

Pacjenci będą mieli stały dostęp do statusu skierowania w Internetowym Koncie Pacjenta, na stronie pacjent.gov.pl. Lekarze będą mieli możliwość śledzenia historii leczenia. Posiadacz Internetowego Konta Pacjenta będzie mógł tam oglądać swoje zaplanowane wizyty lekarskie, wystawione recepty, skierowania.

W przypadku osób starszych, nie korzystających osobiście z Internetu, na konto będą mogli wchodzić inne osoby upoważnione, np. ich dzieci czy wnukowie.

Niewątpliwą korzyścią z wdrożenia e-skierowań jest fakt, że pacjent będzie widział, w jaki sposób jest leczony, a system uniemożliwi rejestrowanie się na podstawie tego samego skierowania do wielu placówek.

System skierowań wystawianych w formie elektronicznej ma być wdrożony w całym kraju 1 stycznia 2021 r.

Obrona przewodu habilitacyjnego Dr med. P. Jaźwiec, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej SCM w Polanicy-Zdrój.

 

W dniu 10.04.2019 przed Radą Naukową Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wystąpił z publiczną obroną przewodu habilitacyjnego Dr med. P. Jaźwiec, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej SCM w Polanicy-Zdrój.

Temat rozprawy habilitacyjnej:

Znaczenie objętości kłębków szyjnych ocenianej metodą angiotomografii komputerowej tętnic szyjnych w etiopatogenezie nadciśnienia tętniczego.”

Nadciśnienie tętnicze (NT) jest chorobą cywilizacyjną oraz najważniejszym czynnikiem ryzyka zgonów na całym świecie. Szacuje się, iż co siódmy zgon na świecie wynika z powikłań nadciśnienia tętniczego. W Polsce prawie 1/3 społeczeństwa choruje na nadciśnienie tętnicze. Według danych z badania NATPOL z 2011 roku problem nadciśnienia tętniczego w naszym kraju dotyczy około 10,45 mln osób w wieku 18-79 lat i około 0,95 mln osób powyżej 80 roku życia.

Ocena objętości kłębków szyjnych stała się możliwa dzięki rozwojowi nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej i wprowadzeniu do praktyki klinicznej wielorzędowej tomografii komputerowej.

Przewód habilitacyjny obejmował pięć głównych celów badawczych:

 1. Zmodyfikowanie standardowego protokołu angiotomografii komputerowej (CTA) tętnic szyjnych celem poprawy jakości wizualizacji kłębków szyjnych.

 2. Potwierdzenie zależności pomiędzy całkowitą sumaryczną objętością kłębków szyjnych (VrCB+lCB) ocenianą za pomocą angiotomografii komputerowej (CTA) tętnic szyjnych, a autonomiczną funkcją serca ocenianą na podstawie 24-godzinnego ambulatoryjnego monitorowania EKG u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.

 3. Potwierdzenie zależności pomiędzy szacowaną, sumaryczną objętością kłębków szyjnych (VrCB+lCB) ocenianą metodą angiografii tomografii komputerowej (CTA) tętnic szyjnych, a zmiennością ciśnienia tętniczego (BPV) i ciśnieniem tętna (PP) w 24-godzinnym ambulatoryjnym monitorowaniu ciśnienia tętniczego u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.

 4. Potwierdzenie zmienności genetycznej układu renina-angiotensyna-aldosteron w odniesieniu do objętości kłębków szyjnych ocenianej za pomocą angiotomografii komputerowej (CTA) tętnic szyjnych u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.

 5. Potwierdzenie pomiędzy czynnikami środowiskowymi a szacowaną, sumaryczną objętością kłębków szyjnych (VrCB+lCB) ocenianą metodą angiografii tomografii komputerowej (CTA) tętnic szyjnych.   

Po obronie dr hab. n. med. Przemysław Jaźwiec został zaproszony przez Prezesa Zarządu Renatę Jażdż-Zaleską na spotkanie, podczas którego gratulowała otrzymanego tytułu naukowego. Wyraziła również wdzięczność za dotychczasową współprace na rzecz Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II. Dr hab. n. med. Przemysław Jaźwiec otrzymał również kwiaty oraz drobny upominek od Zarządu spółki. Obecna na spotkaniu była również  p. Ewa Wrzesień- Zych Prokurent spółki, która dołączyła się do gratulacji.

 

 

 

 

 

Dnia 13.05.2019r. w Specjalistycznym Centrum Medycznym odbyło się uroczyste otwarcie Pracownie Hemodynamiki i Elektrofizjologii, w którym udział wzięli wiceminister Janusz Cieszyński z Ministerstwa Zdrowia, Senator RP Aleksander Szwed, bp. Ignacy Dec, dyrektorzy okolicznych Szpitali oraz władze miast powiatu kłodzkiego.

Wydarzenie rozpoczęło się przywitaniem gości przez Prezes Zarządu Renatę Jażdż-Zaleską, która w kilku słowach przybliżyła uczestnikom jak duże znaczenie w naszym regionie ma otwarcie takiej pracowni oraz dziękowała pracownikom za trud i zaangażowanie w wykonywaną prace. Następnie głos zabrał wiceminister, który mówił o zaangażowaniu Szpitala w pomysły ministerstwa m.in. w pilotaż e-recept oraz e-skierowań. Głos zabrał również Senator Aleksander Szwed, który odczytał i wręczył Pani Prezes list gratulacyjny z okazji otwarcia. Kolejną osobą przemawiającą był biskup Ignacy Dec. Gratulował otwarcia pracowni w tak szczególny dla katolików dzień, w rocznice objawień Matki Bożej Fatimskiej, której święto ustanowił patron szpitala św. Jan Paweł II. Na koniec przemówienia wręczył Panu Ministrowi ikonę Matki Boskiej a Pani Prezes wręczył Pierścień z okazji 15-lecia Diecezji Świdnickiej.

Jednym z dwóch głównych punktów uroczystości była prezentacja dr n.med. Wojciecha Rubina, Kierownika oddziału Kardiologii, pt. "Kompleksowe leczenie zawału serca". W swojej prezentacji przedstawił gościom jak pracuje serce oraz co się dzieje gdy dochodzi do zawału.

Prezentacje również przygotowała firma, która dostarczyła i zainstalowała w naszej pracowni angiograf. Opisała w niej zalety tego urządzenia oraz sposób działania. Bardzo ważną informacją było to, że znacznie zmniejszy się promieniowanie oddziaływujące na lekarza i pacjenta podczas zabiegu.

Korzystając z okazji, Pani Prezes podziękowała Dyrektorowi ds. Administracyjno-Technicznych Jerzemu Didykowi, za zaangażowanie w wykonywaną pracę związaną w przygotowanie i otwarcie nowej pracowni.

Część pierwszą zakończył panel dyskusyjny na którym omawiano przedstawione wcześniej prezentacje.

Drugą częścią uroczystości było oficjalne otwarcie pracowni czyli przecięcie wstęgi oraz poświęcenie przez księdza biskupa. Zaproszeni goście mogli z bliska obejrzeć angiograf, który widzieli podczas prezentacji firmy Synektik.

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdrój

 


Czym jest e-recepta?


E-recepta jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem, dzięki któremu będziesz mógł sprawnie i szybko wykupić przepisane przez lekarza leki, a także śledzić szczegóły oraz dawkowanie logując się do swojego Internetowego Konta Pacjenta.

Największe zalety recepty elektronicznej:

 • czytelna dla farmaceuty – znikną problemy z błędnymi danymi, brakiem pieczątki i niewyraźnym pismem,

 • dostępna w każdej aptece – nawet, jeśli pacjent zgubi papierową wersję, nie będzie problemu z jej realizacją,

 • pozwala na wykupienie tylko części przepisanych leków – bez konieczności proszenia o odpis,

 • pacjent ma stały dostęp do wszystkich wystawionych recept,

 • czytelne informacje o dawkowaniu każdego przepisanego leku,

 • łatwy dostęp – przez telefon lub komputer.

E-receptę zrealizujesz w każdej aptece !!!!

O szczegóły zapytaj swojego lekarza

lub odwiedź stronę https://pacjent.gov.pl/pomoc/czym_jest_erecepta

 


Czym jest e-skierowanie?


E-skierowanie to dokument w postaci elektronicznej, kierujący na badania diagnostyczne, w tym diagnostykę ambulatoryjną (np. badania laboratoryjne, badania RTG, tomografia komputerowa itp.) oraz ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (np. wizyta u lekarza specjalisty). Docelowo wszystkie e-skierowania podobnie jak e-recepty będą dostępne na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta, zatem zawsze będziesz mieć do nich dostęp.

E-skierowanie zniesie obowiązek dostarczania skierowań w postaci papierowej, więc nie będzie już konieczności Twojej fizycznej obecności u usługodawcy, w celu zapisania na świadczenie (obecnie jesteś zobowiązany do dostarczenia skierowania w ciągu 14 dni).

W trakcie pilotażu e-skierowania wystawiane są wewnętrznie pomiędzy komórkami Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. oraz innymi instytucjami biorącymi udział w pilotażu.

Największe zalety elektronicznego skierowania:

 • istnieje mniejsze ryzyko błędnego wystawienia e-skierowania,

 • e-skierowanie możesz zarejestrować telefonicznie bez konieczności wizyty w placówce,

 • informacje o skierowaniu są zawsze dostępne na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl,

 • masz możliwość śledzenia historii leczenia.

 

O szczegóły zapytaj swojego lekarza

lub odwiedź stronę https://pacjent.gov.pl/pomoc/czym_jest_eskierowanie

 

źródło: https://pacjnet.gov.pl

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.