O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Różne

 Uniwersytet III Wieku działający przy Wyższej Szkole Zarządzania w Kłodzku, zaprosił lekarzy Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. na spotkanie oraz wygłoszenie prelekcji.

 Prelekcja poświęcona zagadnieniom okulistycznym odbyła się dnia 17 listopada 2016 r.

Prelegentem był lek. med. Bartosz Terebus specjalista chorób oczu od wielu lat pracujący w oddziale okulistyki Szpitala w Polanicy-Zdroju.

Doktor Bartosz Terebus wyjaśnił podstawy budowy oka ludzkiego oraz przybliżył mechanizmy jego funkcjonowania. Wskazał na najczęstsze choroby oczu omawiając m.in. objawy i leczenie zaćmy, jaskry oraz zwyrodnienia plamki żółtej.
Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o zasadach funkcjonowania Poradni Okulistycznej i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu w Polanicy-Zdroju.

Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Dostaliśmy zaproszenie na kolejne tego typu spotkanie, tym razem na Uniwersytecie III Wieku w Stroniu Śląskim.

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku