O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Różne

W poniedziałek 5 grudnia 2016 r. w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy-Zdroju otwarto nowoczesną Pracownię  Rezonansu Magnetycznego.      

Uruchomienie Pracowni Rezonansu Magnetycznego kosztowało ponad 3 mln zł. Urządzenie już działa i wykonuje badania dla pacjentów przebywających w Szpitalu.

Od 2017 roku, rezonans będzie dostępny dla wszystkich pacjentów odpłatnie. Zarząd Szpitala podejmie starania o pozyskanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie badań dla pacjentów w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku