O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Różne

Coraz bliższy jest koniec realizacji inwestycji  w ramach projektu "Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.1. Dzięki  niemu SOR w SCM S.A zyska 4 stanowiska intensywnej terapii oraz doposażony zostanie w nowoczesny specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną.

Od 26.04 bieżącego roku firma „ARKO”  prowadzi prace budowlane: wykonany już został stan surowy zamknięty, trwają prace wykończeniowe oraz układane są instalacje wod-kan, c.o., wentylacyjne i gazów medycznych. Zakończenie robót planowane jest na dzień 15.07.2017r.

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku