O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Różne

Szanowni Państwo

 

W trosce o bezpieczeństwo:

 

-Proszę o nie parkowanie samochodów na podjeździe oraz przy Wejściu Głównym do szpitala.

 

-W samochodach, które zostały zaparkowane na parkingu szpitalnym obowiązkowo powinien znajdować się numer telefonu do kierowcy pojazdu.

 

- Proszę o niepozostawianie bez opieki bagażu, rzeczy, urządzeń itp.

 

 

W RAZIE NIE STOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ SAMOCHÓD ZOSTANIE ODHOLOWANY NA KOSZT WŁAŚCICIELA POJAZDU!

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.