O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Projekty unijne

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. realizuje program, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą "Zakup niezbędnej aparatury obrazowej i wyrobów medycznych na potrzeby SCM w Polanicy-Zdroju".

Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju SP ZOZ realizuje projekt „Dolnośląskie e-Zdrowie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 . Projekt realizowany jest na zasadach partnerstwa przez 19 jednostek ochrony zdrowia z terenu województwa dolnośląskiego.

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. realizuje inwestycję, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą "Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego".

 

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku