O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

Projekty unijne

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. realizuje inwestycję, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą "Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego".

 

Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

W dniu 31 marca 2016 roku Zarząd Specjalistycznego Centrum Medycznego S. A. złożył w Ministerstwie Zdrowia wniosek do konkursu o dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju”. Wniosek złożono w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.1 Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek został oceniony merytorycznie przez dwóch niezależnych ekspertów. W wyniku oceny otrzymał wymagającą ilości punków i uzyskał dofinansowanie.

Zarząd SCM S.A. w listopadzie podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizacje inwestycji. Łączna wartość projektu wynosi 3.366.061,23 zł., a wysokość dofinansowania 2.692.848,98 zł. Projekt obejmuje rozbudowę już istniejącego SOR - zwiększenie jego powierzchni o 57,07 m2, utworzenie 4 w pełni wyposażonych stanowisk wstępnej intensywnej terapii oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny.

Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest na I kwartał 2017 roku. Do tego czasu zostaną przeprowadzone postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych oraz dostawcy sprzętu medycznego. Zakończenie całości prac inwestycyjnych planowane jest na koniec sierpnia 2017r.

 


Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:
• etyczny,
• jawny,
• przejrzysty.
Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom zostało stworzone narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail:.

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku