O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

w Poradni Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Specjaliści świadczą usługi w następujących terminach:- dr n. med. Stanisław Leśniak, specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

         Wtorek, godz. 15:00-17:00


- lek. med. Wojciech Wołoszczuk, specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

         Środa, godz. 13:00-14:00,

         Piątek, od godz. 14:30


- lek. med. Marek Suseł, specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

         Środa, godz. 14:00-15:00

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku