O nas

Organizacja Szpitala

Dla pacjenta

Usługi pełnopłatne

Ogłoszenia

Kontakt

CENNIK

Cennik Usług
Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju:
tekst jednolity - maj 2016 r z późniejszymi zmianami:

 

 1. Świadczenia lekarskie i SOR (str. 1 do 3 t.j.);
  świadczenia lekarskie (zmiany 03-2017)
  świadczenia w trybie ambulatoryjnym (zmiana z 07-2017),
  świadczenia w trybie ambulatoryjnym (zmiana z 09-2017)
 1. Badania diagnostyczne - laboratoryjne (str. 4 do 23 t.j.),
  zmiany z 03-2017
 2. Badania diagnostyczne: radiologiczne, tomografia komputerowa, mammografia, ultrasonografia (str. 23 do 28 t.j.)
  rezonans magnetyczny (zm z 04-2017), rezonans magnetyczny (zmiana z 12-2017),
  ultrasonografia (zmiana z 07-2017
 3. Badania kardiologiczne, endoskopowe (str. 28 t.j.),
  badanie kardiologiczne (zmiana z 07-2017)
 4. Świadczenia okulistyczne (str. 28 t.j.)
 5. Badania laryngologiczne, neurologiczne, EMG (str. 29 t.j.),
  badania neurologiczne, EMG (zmiana z 07-2017)
 6. Świadczenia ortodontyczne (str.29 do 30 t.j.)
 7. Świadczenia z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej (str. 30 do 31 t.j.)
 8. Hospitalizacja i dializoterapia (str.31 t.j.)
 9. Procedury operacyjne chirurgia ogólna i naczyniowa (str. 31 do 34 t.j.)
 10. Procedury operacyjne neurochirurgia (str. 34 do 35 t.j.)
 11. Procedury operacyjne chirurgia urazowo-ortopedyczna (str. 35 do 38 t.j.),
  zmiany z 03-2017,
  zmiany z 072017
 12. Procedury operacyjne ginekologia ( str. 38 do 39 t.j.)
 13. Procedury operacyjne laryngologia (str. 39 do 41 t.j.)
  zmiany z 122017
 14. Procedury operacyjne okulistyka (str. 41 do 42 t.j.)
 15. Procedury operacyjne anestezjologia (str. 42 t.j.)
 16. Procedury operacyjne chirurgia plastyczna, chirurgia plastyczna rekonstrukcyjna,  chirurgia ręki (str. 43 do 46 t.j.)
  zmiany z 03-2017
 17. Medycyna estetyczna (str. 46 do 48 t.j.)
 18. Fizjoterapia, rehabilitacja, rehabilitacja dla dzieci (str.48 do 50 t.j.),
  zabiegi fizjoterapeutyczne (zmiany z 072017)
 19. Pozostałe usługi medyczne, usługi sterylizacji i usługi zakładu patomorfologii (str.50 do 51 t.j.)
 20. Pozostałe usługi niemedyczne: transport, basen,dokumentacja medyczna, usługi ksero, noclegi, sala audiowizualna (str. 51 do 52 t.j.),
  dokumentacja medyczna (zmiana z 07-2017)

ikonapdf Cennik - kosmetyka profesjonalna 

Do otwarcia plików pdf niezbędne jest bezpłatne oprogramowanie "Adobe Reader" firmy Adobe lub aplikacja "Czytnik" wbudowany w system Windows 8 i wyższy

 

PROJEKTY UNIJNE

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

BIP - SCM S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZP - SCM S.A.

Zamówienia Publiczne:

od 2017 roku

do 2016 roku